Uskutočnilo sa ročné školenie 2018

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2017
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO

BRATISLAVA

Dátum konania: 30. - 31. január 2018

MARTIN

Dátum konania: 7. február 2018Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť niektoré materiály z uvedených školení.

Prezentácia: Spoločné zmeny a technologické poznámky pre systém Fenix
Prezentácia: Úvod do GDPR v systéme Fenix

Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT
Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT - vybrané časti
Prezentácia: UCT - Novinky v PS UCT
Prezentácia: DPH v roku 2017
Prezentácia: FIN - Novinky v PS FIN
Prezentácia: MAJ - Novinky v PS MAJ
Prezentácia: POK - Novinky v PS POK
Prezentácia: ODB - Novinky v PS ODB

Prezentácia: MZDY - Zmeny v legislatíve
Prezentácia: MZDY - Uzatvorenie roka
Prezentácia: MZDY - Ročné zúčtovanie dane
Prezentácia: MZDY - Novinky v PS MZD
Prezentácia: MZDY - Stravné lístky
Prezentácia: MZDY - Práca so zálohami
Prezentácia: MZDY eELDP

Publikácia: Brožúra vydaná k 1.dňu (okrem MZD)
Publikácia: Brožúra vydaná k 2.dňu (iba MZD)


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených školeniach. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov. Ďakujeme, že konáte čestne.