Informácia o podpore pre splnenie požiadaviek GDPR v programoch Fenix Compeko

Na tomto mieste nájdete informáciu o operáciách a postupoch v programoch FENIX Compeko, ktoré sú určené na priamu podporu procesov vyžadovaných nariadením GDPR a zákonom 18/2018. Informácia je pripravená vo forme, ktorá je priamo použiteľná do bezpečnostného projektu resp. posúdenia rizík u spracovateľa údajov, ktorého dáta sa spracúvajú priamo alebo nepriamo v systéme Fenix Compeko.

Dokument k stiahnutiu