MZDY od mája 2018.

V legislatívne, ktorá upravuje spracovanie mzdovej agendy, došlo k mnohým zmenám. Z týchto zmien niektoré nadobúdajú účinnosť od 1.5.2018. Niektoré z nich si priamo vyžiadali väčšie alebo menšie zmeny v programe MZDY. Realizované zmeny sa týkajú týchto oblastí:

  • Použitie pravdepodobného priemeru
  • Nové druhy povinných príplatkov a mzdových zvýhodnení
  • 13. a 14. plat

Stručný popis obsahu legislatívnych zmien aj spôsobu realizácie v programe MZDY je v tomto materiáli.

Ak potrebujete niektorú z týchto "noviniek" použiť, je potrebné aktuálnu verziu reinštalovať pred začatím zadávania miezd za máj 2018.

Aktualizované© 13.05.2018 21:55:28