MZDY od júla 2019.

V legislatívne, ktorá upravuje spracovanie mzdovej agendy, nedošlo k 1.7.2019 k výrazným zmenám, avšak bežné procesy, ktorými sa pravidelne aktualizujú niektoré veličiny vplývajúce na výpočet miezd, bežali i tento rok.
A tak bola opatrením MPSVaR č.183/2019 Z.z. stanovená s účinnosťou od 1.7.2019 nová suma životného minima v hodnote 210,20 Eur (zvýšenie o 5,13 Eur = 2,50%). Táto sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách.
Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2020 sú
- suma daňového bonusu (22,73 Eur mesačne, 272,76 Eur ročne) a
- nezdaniteľná časť základu dane (336,32 Eur mesačne, 4035,84 Eur ročne).
Všetky tieto konštanty i so správnym obdobím platnosti so sebou prináša verzia 2.191 z 1.7.2019.

Okem tejto zmeny došlo k pravidelnej aktualizácii číselnikov KOV (Kódy odborov vzdelania, kódy škôl), ktoré sú potrebné pre štatistické hlásenie TREXIMA; nové kódy boli k dispozícii od 17.7.2019.
Nové kódy KOV prináša verzia 2.192 z 18.7.2019.

Pre správny výpočet miezd za mesiac júl 2019 je potrebné naištalovať minimálne verziu 2.191 alebo novšiu.


Aktualizované© 18.07.2019 23:52:29