Uskutočnilo sa ročné školenie 2021

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2020
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS FENIX/COMPEKO

Tento rok sa školenie realizovalo ako webinár.

Dátum konania: 26. - 27. január 2021Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť niektoré materiály z uvedených školení.

Prezentácia: Spoločné zmeny v systéme Fenix
Prezentácia: Technologické poznámky pre systém Fenix

Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT
Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT stručne - vybrané časti
Prezentácia: UCT - Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO v UCT
Prezentácia: UCT - Zostavenie poznámok / prílohy k závierke pre Mikro / Malé / Veľké ÚJ
Prezentácia: UCT - Novinky v PS UCT
Prezentácia: DPH v roku 2020 a pre rok 2021
Prezentácia: DPH - oprava dane pri nedobytných pohľadávkach
Prezentácia: DPH - ťaháky
Prezentácia: DPH - ťaháky - vhodné pre tlač
Prezentácia: FIN - Novinky v PS FIN
Prezentácia: eFaktúry - úvod do problematiky a podpora vo FENIXe
Prezentácia: MAJ - Zmeny v legislatíve
Prezentácia: MAJ - Novinky v PS MAJ
Prezentácia: POK - Novinky v PS POK
Prezentácia: ODB - Novinky v PS ODB

Prezentácia: MZDY - Zmeny v legislatíve
Prezentácia: MZDY - Uzatvorenie roka
Prezentácia: MZDY - Ročné zúčtovanie dane
Prezentácia: MZDY - Novinky v PS MZD
Prezentácia: MZDY - IČPV - ako ho získať a použiť
Prezentácia: MZDY v SQL - krátka ukážka miezd v SQL

Príklad potvrdenia na účel §152b - príspevok na športovú činnosť dieťaťa
Vzor: Potvrdenie na účel § 152b

niektoré prezentácie z minulých rokov:
Prezentácia: MZDY - Stravné lístky
Prezentácia: MZDY - Plánovanie dovoleniek
Prezentácia: MZDY eELDP
Prezentácia: MZDY Exekučné zrážky

Publikácia: Brožúra vydaná k 1.dňu (okrem MZD)
Publikácia: Brožúra vydaná k 2.dňu (iba MZD)

Otázky a odpovede z webinárov:       1.deň,       2.deň,       niektoré otázky po školení

Videá z webinárov sú k dispozícii, avšak nie sú prístupné voľne. Účastníkom webinárov ako aj tým, ktorí si video zakúpili samostatne, bol odoslaný mail s inštrukciami na prístup k videám. Ak máte oprávnený prístup k videu, ale mail ste nedostali, prosíme ozvite sa na kontakt@compeko.sk a problém vyriešime.


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených školeniach. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov. Ďakujeme, že konáte čestne.

*** Aktualizované 04.02.2021 17:44:41 ***