Obedy zadarmo alebo daňový bonus?

Zmena v daňových výhodách


Novela zákona o dotáciách ... s účinnosťou od septembra 2021 nastavuje nové pravidlá pre vznik nároku na dotáciu na obed dieťaťa v škole, skôlke, ...
Vlastná definícia zo zákona je dosť komplikovaná a detailné vysvetlenie je dosť samostatných seminárov. Veľmi stručne sa stav dá charakterizovať tak, že zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa si musí vybrať, či s bude uplatňovať daňový bonus alebo uplatní príspevok na stravu dieťaťa v školskej jedálni (pre ŠJ záväzný postup neexistuje a preto si každá ŠJ vytvára vlastné postupy na to, aby zistila, kto si nárok na príspevok uplatní a kto nie). V špeciálnych prípadoch môže byť nárok na "obed zadarmo" aj v súbehu s daňovým bonusom, ale to už je predmetom činnosti daňových poradcov.
Z pohľadu miezd ide vlastne iba o upresnenie, či si daný zamestnanec, ktorý si uplatňoval bonus na dieťa v predchádzajúcom školskom roku, bude uplatňovať bonus aj naďalej. Ak sa rozhodne uplaniť príspevok na stravu, je jeho povinnosťou oznámiť mzdovej účtarni, že bonus si už uplatňovať nebude.

V programe MZDY teda iba správne nastavíme údaj "uplatniť daňový bonus" v údajoch rodinných príslušníkov. Uvedená zmena v legislatíve si nevyžiadala žiadnu úpravu programu.

*** Aktualizované 24.08.2021 12:13:33 ***