eDane - Nová verzia

Nová verzia programu eDane

FSSR v priebehu augusta 2021 oznámila, že aktuálna verzia programu eDane bude funkčná iba do 1.10.2021. Po tomto termíne bude možné podávať daňové dokumenty iba použitím novšej verzie označenej ako eDane - eIDAS. Na túto skutočnosť upozorňuje aj samotný program eDane takto:


Inštaláciu novej verzie programu eDane môžte vykonať aj bez volania "starej" verzie eDane priamo na tejto URL: https://edane.financnasprava.sk/win/prod/install/DRSR.Win.DP.DRKlient.application

Napojenie na program eDane z programu UCT a MZD bolo zmenené tak, že sa počnúc verziou z 25.8.2021 realizuje už iba volanie (použitie) novšej verzie eDane-eIDAS. Ak ešte nebol program eDane reinštalovaný novšou verziou, tak pri aktivácii novšej verzie eDane sa webový prehliadač IE pokúsi o nainštalovanie eDane-eIDAS.
Skutočnosť, že je pri podávaní daňových dokumentov spustená nová verzia, si overíte ľahko: v záhlaví programu eDane je označenie eDane ... (eIDAS FSSR) 2.0.0.11, ktoré vyzerá nasledovne:

Reinštalácia verzií UCT resp MZD z 25.8.2021 alebo novších je potrebná najneskôr pred prvým použitím programu eDane po 1.10.2021. Doporučujeme však zrealizovať reinštaláciu čo najskôr pre overenie splnenia technických podmienok pre prevádzku novej verzie programu eDane.


Aktualizované 26.08.2021 01:45:30