*** Webinár - RLFO v23 ***

Webninár RLFO 22
–––––
Nová štruktúra a obsah RLFO, OOP, ...


V piatok 16.12.2022 sa uskutočnil mimoriadny hodinový webinár (RLFO 22), na ktorom si účastníci vypočuli v zhustenej forme prehľad relevantných legislatívnych zmien, popis funkcionality nových funkcií v programe a tiež popis rôznych štandardných situácií a doporučený postup na ich riešenie prostriedkami programu MZDY Fenix-Compeko.

Ak ste webinár nestihli, alebo sa z nejakého dôvodu k Vám nedostala informácia o ňom, nič nie je stratené. Ak Vás zaujíma, o čom sa na webinári hovorilo, postačí vyplniť prihlášku na webinár (nájdete ju tu) a zaslať mailom alebo poštou podľa inštrukcií v prihláške.

Úhradu v sume 18,00 € (15.00 € + 20% DPH) prosíme pošlite na účet
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2617 6373
VS: uveďte Vaše IČO
KS: 0308
Do poznámky môžete dať: Webinar RLFO-22-D
Po prijatí prihlášky a sumy obržíte mailom materiál a link na videozáznam z webinára.

*** Aktualizované 21.12.2021 03:07:15 ***