Stiahnite si aktualizácie pre Fénix a pracujte pohodlne ďalej


Čo znamená SEPA / IBAN pre vás?

Banky budú od 1. februára 2016 akceptovať už len čísla bankových účtov vo formáte IBAN. Čísla slovenských a českých bakových účtov v starom formáte nebudú ďalej akceptované. Pre užívateľov to prináša niekoľko významných zmien, s ktorými musia rátať pri styku s bankami aj inými partnermi či aplikáciami.

IBAN je jednotným formátom bankových účtov v Európskej únii. Ako súčasť projektu SEPA platieb má za úlohu odstraňovať bariéry obchodovania v rámci Európskej únie. Projekt SEPA vymedzuje priestor zúčastnených krajín ako tuzemsko, a teda má zabezpečiť platobný styk s rovnakými podmienkami v celej EÚ.

S Compekom ste vždy pripravení

S nami ste na všetky zmeny pripravení dostatočne vopred. Neustále sledujeme aktuálne trendy a vývoj a prinášame hotové riešenia. Aj tentokrát predstavujeme riešene medzi prvými na trhu a vy môžete v predstihu testovať nové riešenia.

Aby sme aj naďalej v nových podmienkach zabezpečili kompatibilné prepojenie softvéru Fénix s bankovým sektorom ale aj s inými obchodnými partnermi, pripravili sme pre vás generálnu aktualizáciu celého systému FENIX. Jej podstatnou črtou je zmena v identifikácii obchodného partnera: miesto čísla bankového účtu v klasickej forme sa začne používať nový univerzálny a jedinečný identifikátor pre každého obchodného partnera. Vďaka tetjo rozsiahlej aktualizácii môžete aj naďalej využívať všetky výhody systému FENIX a súčasne budete schopní komunikovať s bankami a partnermi v nových podmienkach.

Čo potrebujete vedieť

  • Stiahnite si aktualizácie postupne pre každý jeden modul, akonáhle budú dostupné. Priradenie nových identifikátorov obchodným partnerom je súčasťou aktualizácií a update všetkých programov EIS Fénix pre rok 2015.
  • Pri inštalácii prvej aktualizácie budete vyzvaní na vytvorenie nového číselníku obchodných partnerov. Novým identifikátorom sa môže stať IBAN, IČO, odbytové číslo alebo ľubovoľný číselný rad. Spôsob pridelenia nového identifikátora si volíte iba pri prvom update a pokiaľ nezačnete aktívne pracovať so softvérom, dá sa číselník mnohonásobne upravovať.
  • Bonus pre vás: Od momentu aktualizácie je možné zadávať klienta vo všetkých vstupných formulároch podľa ľubovoľných údajov v dokladoch (IBAN, časť IBAN-u, IČO, DIČ, skratka, časť názvu a pod.).


UPOZORNENIE
Ak používate individuálne aplikácie alebo aplikácie tretích strán, s ktorými softvérFénix komunikuje na vstupe alebo výstupe, dajte nám vedieť, a my v spolupráci s Vami preveríme, či bude potrebné vykonať úpravy v prenášaných dátach.

SEPA aktualizacie


V nasledujúcom linku nájdete detailnejšie technické informácie k podpore prechodu na SEPA / IBAN.