Vitajte na www stránkach programu
"Požiarna bezpečnosť stavieb"


ÁNO! Ste tu správne - na úplne novej stránke s ponukou výpočtového programu pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
Verzia 7 obsahuje riešenie nevýrobných a výrobných stavieb, jednopodlažných skladov, odstupových vzdialeností, výpočet dovolených skladovaných množstiev horľavých kvapalín v skladoch a podporuje komunikáciu so systémami BIM. To všetko v komfortnom užívateľskom prostredí WINDOWS.
Verzia 5.37 v prostredí DOS obsahuje riešenie nevýrobných a výrobných stavieb, jednopodlažných skladov a odstupových vzdialeností podľa STN 73 08xx pre účely zmien stavieb.
S používaním tohto programu neváhajte, Objednajte si ho ešte dnes !

Akcia Jarná Korona 2021
 Download programu - Ver-7.21 19.04.2021
 Download programu - Ver-7.20 25.06.2020
 Download programu - Ver-7.10 25.02.2018
 Download programu - Ver-7.01 23.06.2017
 Návod na inštaláciu Win verzie
 Súšasná inštalácia viac rôznych verzií programu
 Príručka k programu ver. 7.xxx (Win) - webový formát
 Príručka k programu ver. 7.xxx (Win) - súbor PDF
 Príručka k programu ver. 6.0x (DOS)
 Príklady výstupov z programu (DOS aj Win)
 Prezentácie zo školení

 Cenník
 Objednávkový formulár

 Kontakt na autora a distribútora

 Vzdialená podpora