Tvorba a predaj ERP systémov

EIS Fénix
Tvorba a predaj softwarového riešenia informačného systému podniku (účtovníctvo,dane,mzdy,fakturácia,banka,majetok,sklady,pokladňa,...) určené pre malé a stredné firmy ako aj pre spracovateľov účtovníctva. Inštalácia, poradenstvo, servis, školenia.
Paralelné účtovné obdobia, účtovaie v rôznych menách, kurzové rozdiely, výsledné kalkulácie, účtovné výkazy, DPH
Výpočet miezd, analýza výpočtu, výkazy poistného, finančné vysporiadanie miezd, ročné zúčtovania, prevod do UCT, rozvrhnutie réžií, medzistrediskové refundácie, prístupové práva, štatistické výkazy, ...
Došlé faktúry, vyšlé faktúry, splátkové listy, banka, platobný kalndár - operat.cash flow
Dlhodobý majetok, drobný majetok, súbory hnuteľných vecí, mobilná inventarizácia, prerušenie odpisovania
Zásoby, vyšlé faktúry, objednávky, kusovníky, hotovostný predaj - registračná pokladnica, mobilná inventúra
Podniková pokladňa, operatívna evidencia, valutové pokladne, ceniny, zálohy, DPH

SEPA end day
SEPA end day

Ročné školenie 2016

Akcia Jar 2016

Vzdialená podpora
Vzdialená podpora

Aktuality

Vzdialená podpora
Vzdialená podpora
Denný kurzový lístok ECB
Kurzový lístok ECB za 90 dní
Kurzový lístok ECB od 1.1.1999