Uskutočnilo sa ročné školenie 2015

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2014
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO

BRATISLAVA

Dátum konania: 27. - 28. január 2015

MARTIN

Dátum konania: 04. február 2015Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť niektoré materiály z uvedených školení.

Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT
Prezentácia: UCT - Novinky v PS UCT
Prezentácia: UCT - Účtovanie časových rozlíšení
Prezentácia: DPH v roku 2014
Prezentácia: Faktúry zadarmo - iCOMPEKO
Prezentácia: FIN - Novinky v PS FIN
Prezentácia: MAJ - Zmena v legislatíve súvisiacej s majetkom
Prezentácia: MAJ - Zmena odpisových skupín k 1.1.2015
Prezentácia: POK - Novinky v PS POK
Prezentácia: ODB - Novinky v PS ODB

Prezentácia: MZDY - Zmeny v legislatíve
Prezentácia: MZDY - Inštalácia
Prezentácia: MZDY - Uzatvorenie roka
Prezentácia: MZDY - Ročné zúčtovanie dane
Prezentácia: MZDY - Novinky v PS MZD

Publikácia: Brožúra vydaná k 1.dňu (okrem MZD)
Publikácia: Brožúra vydaná k 2.dňu (iba MZD)


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených školeniach. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov. Ďakujeme, že konáte čestne.