QR kódy vo FENIXe

QR (Quick Response) kódy všeobecne slúžia na kódované zapísanie a následné prečítanie väčšieho množstva informáci s použitím špecializovaných technických prostriedkov. Pre oblasť ekonomiky boli vytvorené špeciálne typy QR kódov s označením "Pay By Square" (PBS) - pre zapísanie platobných údajov najmä na úhrady faktúr a "Invoice By Square" (IBS) na prenos základných údajov faktúry od vystavovateľa k príjmecovi. QR kódy "PayBySquare" je možné čítať aj bežným smartfónom, v ktorom je nainštalovaná príslušná aplikácia (spravidla mobilná banka), a tak je možné veľmi jednoducho a rýchlo vykonať úhrady pre ktoré sú informácie zapísané v príslušnom QR kóde.

QR kódy na vyšlých faktúrach

QR kody vo VF
V systéme FENIX je zrealizované štandardné použitie oboch uvedených typov kódov na vyšlých faktúrach. Bližší popis o použití je možné nájsť tu.

QR kódy v došlých faktúrach

QR kody v DF
V systéme FENIX je zrealizované aj čítanie oboch uvedených typov kódov z došlých faktúr, ktoré môžme obdržať na ľubovoľnom médiu (papier, elektronicky). Bližší popis o použití je možné nájsť tu.

QR kódy na úhradu DPH

QR kody na úhradu DPH
Systém FENIX je prvým systémom, ktorý na Slovensku využíva QR kód "PayBySquare" na úhradu DPH ihneď po zostavení priznania k DPH s možnosťou potrebný QR kód zobraziť ihneď alebo ho poslať mailom oprávnenej osobe. Viac informácii nájdete tu.

QR kódy na úhradu miezd

QR kody na úhradu miezd
Systém FENIX je prvým systémom na Slovensku, ktorý využíva QR kód "PayBySquare" na úhradu miezd. Viac informácii nájdete tu.

Aktualizované: 31.08.2015 22:38:14