Podpora pre Cash Flow režim DPH od 1.1.2016

Novela zákona o DPH okrem iných zmien zavádza aj nový daňový režim vo forme osobitnej úpravy zdaňovania na základe prijatej platby. Základné pravidlá pre uplatňovanie tohto režimu sú v §68d zákona o DPH.
O použití na výstupe rohoduje každý platiteľ sám, ale na vstupe môže každý platiteľ faktúru v tomto režime dostať kedykoľvek. Preto je softvér FÉNIX na tento režim pripravený už v decembri 2015.

Stručný popis, ako sa majú správne využívať jednolivé podporné nástroje, je v tejto prezentácii.


Aktualizované 14.12.2016 23:55:52