Uskutočnil sa seminár GDPR

Ochrana osobných údajov v intenciách GDPR
–––––


BRATISLAVA

Dátum konania: 26. apríl 2018Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť niektoré materiály z uvedeného seminára.

Prezentácia: Všeobecný úvod do GDPR
Prezentácia: Základný popis riešenia podpory GDPR v celom systéme FENIX
Prezentácia: Podpora GDPR v podsystéme ODBYT

Prezentácia: Všeobecné poznámky k technologickej bezpečnosti v súvislosti s GDPR


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedenom seminári. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov. Ďakujeme, že konáte čestne.