Konala sa Konferencia

Hlavicka konferencie

Vážení klienti firmy COMPEKO

Dňa 27.11.2018 sa uskutočnila sa konferencia s predstavením novej generácie podnikového informačného systému na báze EIS FENIX.

Konferencia sa konala v Hoteli Plus*** na Bulharskej ul.72 v Zelenej sále.


Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť niektoré materiály z uvedenej konferencie.

Prezentácia: IS COMPEKON - účtovníctvo
Prezentácia: IS COMPEKON - odbyt
Prezentácia: IS COMPEKON - DF, POK, MAJ, BANKA, špeciálne časti
Prezentácia: IS COMPEKON - MZDY
Prezentácia: IS COMPEKON - Technické podmienky prevádzky
Prezentácia: IS COMPEKON - Požadovaná konfigurácia HW a SW
Prezentácia: IS COMPEKON - možná prevádzka v CLOUDe ZUTOM
Prezentácia: Cena prechodu FENIX -> IS COMPEKON

Kontakty na pracovníkov firmy: COMPEKON Přerov


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprezentované na uvedenej konferencii. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov. Ďakujeme, že konáte čestne.

Teší nás, že sme sa s Vami stretli.
Usporiadatelia konferencie, zástupcovia firiem
Compeko Bratislava a Compekon Přerov.


Aktualizované 01.12.2018 00:18:11