Uskutočnilo sa ročné školenie 2019

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2018
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO

BRATISLAVA

Dátum konania: 29. - 30. január 2019

MARTIN

Dátum konania: 5. február 2019Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť niektoré materiály z uvedených školení.

Prezentácia: Spoločné zmeny v systéme Fenix
Prezentácia: Technologické poznámky pre systém Fenix

Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT
Prezentácia: UCT - Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO v UCT
Prezentácia: UCT - Novinky v PS UCT
Prezentácia: DPH v roku 2018
Prezentácia: DPH - ťaháky
Prezentácia: FIN - Novinky v PS FIN
Prezentácia: MAJ - Novinky v PS MAJ
Prezentácia: POK - Novinky v PS POK
Prezentácia: ODB - Novinky v PS ODB

Prezentácia: MZDY - Zmeny v legislatíve
Prezentácia: MZDY - Uzatvorenie roka
Prezentácia: MZDY - Ročné zúčtovanie dane
Prezentácia: MZDY - Novinky v PS MZD
Prezentácia: MZDY - Stravné lístky
Prezentácia: MZDY - Plánovanie dovoleniek
Prezentácia: MZDY eELDP
Prezentácia: MZDY Exekučné zrážky

Publikácia: Brožúra vydaná k 1.dňu (okrem MZD)
Publikácia: Brožúra vydaná k 2.dňu (iba MZD)


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených školeniach. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov. Ďakujeme, že konáte čestne.