MZDY od apríla 2019.

V legislatívne, ktorá upravuje podmienky uplatnenia daňového bonusu na deti, došlo už v koncom roka 2018 k zmene s účinnosťou od 1.4.2019.
Zmena sa týka uplatnenia daňového bonusu na deti do veku 6 rokov v dvojnásobnej výške.
Dvojnásobný nárok sa uplatní posledný krát v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne vek 6 rokov.
Príslušná programová úprava bola v programe MZDY vykonaná už v priebehu decembra 2018. Na jej uplatnenie je však potrebné prebrať aktuálne nastavenie výpočtu MZL 9114.
Inštalačný program od verzie 2.185 z 18.3.2019 je upravený tak, že bez ohľadu na zvolený spôsob aktualizácie mzdových zložiek vždy preberie aktuálne kompletné nastavenie mzdovej zložky 9114.
Pre správne uplatnenie daňového bonusu počnúc obdobím apríl 2019 tak postačí nainštalovať ktorúkoľvek verziu programu mzdy po 18.3.2019 a správne zapísať rodné číslo dieťaťa, na ktoré sa má daňový bonus uplatniť.


Aktualizované© 18.03.2019 23:24:09