MZDY od mája 2019.

V legislatívne, ktorá upravuje spracovanie mzdovej agendy, došlo už v priebehu roka 2018 k zavedeniu nového inštitútu tzv. 13. a 14. platu. Už nastavenie v roku 2018 predpokladalo postupné zvýhodňovanie takto vyplácaných súm.
Novelou zákona o dani z príjmov začiatkom roka 2019 sa však zmenila aj jedna z podmienok oslobodenia od dane pri 13. plate a to tak, že 13. plat musí byť vyplatený minimálne vo výške 500,00 EUR (do novely platila podmienka vyplatenia aspoň vo výške priemerného zárobku).

Stručný popis spôsobu realizácie v programe MZDY je v tomto materiáli.

Ak potrebujete použiť inštitút 13. platu v roku 2019, je potrebné aktuálnu verziu reinštalovať pred výpočtom miezd za máj 2019.
Inštalačný program je upravený tak, že bez ohľadu na zvolený spôsob aktualizácie mzdových zložiek vždy preberie aktuálne kompletné nastavenie mzdových zložiek pre 13. a 14. plat, teda MZL 386, 386O, 387 a 387O.


Aktualizované© 30.04.2019 03:42:59