MZDY od 1.3.2021 - stravovanie zamestnancov

MZDY od 1.3.2021
–––––
ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE, najmä §152 (Stravovanie zamestnancov)


Plánovaný webinár k tejto téme sme pre extrémne nízky záujem zrušili.
Avšak samotná téma zostáva dôležitá, a preto Vám dávame možnosť v nasledujúcich linkoch prezrieť si niektoré prezentácie, ktoré sa k tejto téme viažu a vysvetľujú jednotlivé ustanovenia alebo postupy, alebo aspoň naznačujú, ktorým smerom sa môže uberať riešenie novej situácie.

23.4.2021 aj na náš podnet FSSR vydala metodický pokyn k podmienkam uplatnenia úľavy na dani najmä v súvislosti s poskytovaním finančného príspevku na stravu. Kedže uvedený pokyn sa na sídle FSSR hľadá dosť ťažko, poskytujeme Vám jeho znenie k 23.4.2021 aj na tomto mieste.
K dispozícii sú tieto prezentácie a materiály:
Legislatíva - zmeny platné od 1.3.2021, aktualizované 9.5.2021
MZDY - Stravovanie zamestnancov - prezentácia
MZDY - Stravovanie zamestnancov - popis použitia, aktualizované 9.5.2021
Metodický pokyn FSSR - znenie k 23.4.2021

*** Aktualizované 09.05.2021 23:27:18 ***