OČR od 1.4.2021 - 14 dní

OČR od 1.4.2021 - 14 dní


Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá je účinná od 1.4.2021, sa mení aj §26 ods.3. V ňom je určené, že k prerušeniu sociálneho poistenia dochádza od 15. dňa OČR, čo v praxi znamená, že sa predlžuje doterajších 10 dní "platenej OČR" na 15 dní. Toto predĺženie sa týka tých OČR, ktoré začínajú po 31.3.2021. OČR, ktoré začasli pred 1.4.2021 sa posudzujú podľa zákona účinného do 31.3.2021, teda majú 10 dní platenej neprítomnosti a potom nastáva prerušenie poistenia.

V programe MZDY sa z tohto dôvodu nevyžaduje žiadna zmena, iba pri zadávaní OČR "platenej" a "neplatenej" počnúc obdobím 2021/04 je potrebné zadať správne dátumy.

*** Aktualizované 15.04.2021 18:49:10 ***