MZDY od júla 2021.

V legislatívne, ktorá upravuje spracovanie mzdovej agendy, nedošlo k 1.7.2021 k výrazným zmenám, avšak bežné procesy, ktorými sa pravidelne aktualizujú niektoré veličiny vplývajúce na výpočet miezd, bežali i tento rok.
A tak bola opatrením MPSVaR č.244/2021 Z.z. stanovená s účinnosťou od 1.7.2021 nová suma životného minima v hodnote 218,06 Eur (zvýšenie o 3,23 Eur = 1,50% koeficient zvýšenia je 1,015). Táto suma sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách.
Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2022 sú
- suma daňového bonusu (23,57 Eur mesačne, 282,84 Eur ročne) a
- nezdaniteľná časť základu dane (381,61 Eur mesačne, 4579,26 Eur ročne).
Všetky tieto konštanty i so správnym obdobím platnosti so sebou prináša verzia 2.264 z 24.6.2021.

Pre správny výpočet miezd za mesiac júl 2021 je potrebné naištalovať minimálne verziu 2.264 alebo novšiu.


Aktualizované© 24.06.2021 10:04:24