Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.385 - 01.02.2023

 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2022
 • DPH - sadzba 5%
 • DPH: podpora pri neuhradených faktúrach
 • eDane - problém s MSIE

Mzdy 2.317 - 28.03.2023

 • Hlásenie v22 - drobné úpravy
 • Hlásenie za rok 2022
 • Počet hodín vo výkazoch SP
 • Finálne úpravy RLFO, MVPP a VPP

Financie 1.283 - 01.02.2023

 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
 • INTRASTAT - Odoslanie
 • On-line kontrola registr.BÚ
 • Automatické preberanie RBU z FSSR

Majetok 1.247 - 01.02.2023

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk

Odbyt 1.277 - 01.02.2023

 • Finálne úpravy v hotovostnom predaji
 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
 • Hotovostný predaj - zaokrúhľovanie
 • INTRASTAT - Odoslanie

Pokladňa 1.245 - 01.02.2023

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk