Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.383 - 24.10.2022

 • eDane - problém s MSIE
 • Dodatočné pripojenie SCANu dokladu
 • Import dávok akceptuje obrazy dokladov
 • Tech.oprava DPH s Roč.vysp.koef

Mzdy 2.303 - 07.11.2022

 • Nová MZL pre otcovskú dovolenku
 • eDane - problém s MSIE
 • Nové hodnoty min. mzdy a MMN
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2022

Financie 1.282 - 13.11.2022

 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
 • INTRASTAT - Odoslanie
 • On-line kontrola registr.BÚ
 • Automatické preberanie RBU z FSSR

Majetok 1.245 - 01.02.2022

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk

Odbyt 1.276 - 22.08.2022

 • Finálne úpravy v hotovostnom predaji
 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
 • Hotovostný predaj - zaokrúhľovanie
 • INTRASTAT - Odoslanie

Pokladňa 1.243 - 01.02.2022

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF
 • Link na AnyDesk