Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.396 - 03.02.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2023
 • Dodatočné DP k DPH
 • Poznámky Úč NUJ 3-01

Mzdy 2.347 - 26.02.2024

 • Ročné Hlásenie
 • Ročný výkaz pre ÚPSVaR - csv
 • Žiadosť o vykonanie RZD
 • Prehľad za rok 2024

Financie 1.287 - 03.02.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Tabuľka DPH na elektronických faktúrach
 • Odosielanie mailov s TLS1.2
 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach

Majetok 1.249 - 03.02.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF

Odbyt 1.280 - 03.02.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Tabuľka DPH na elektronických faktúrach
 • Odosielanie mailov s TLS1.2
 • Finálne úpravy v hotovostnom predaji

Pokladňa 1.247 - 03.02.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF