Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.398 - 26.03.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2023
 • Dodatočné DP k DPH
 • Poznámky Úč NUJ 3-01

Mzdy 2.356 - 17.07.2024

 • Životné minimum a odvodené konštanty
 • Hlásenie za rok 2023
 • Dohody a OOP
 • RZD-Gen.MZL pre bonus §52zzy

Financie 1.289 - 16.05.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Tabuľka DPH na elektronických faktúrach
 • Odosielanie mailov s TLS1.2
 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach

Majetok 1.250 - 16.05.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF

Odbyt 1.282 - 11.06.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Tabuľka DPH na elektronických faktúrach
 • Odosielanie mailov s TLS1.2
 • Finálne úpravy v hotovostnom predaji

Pokladňa 1.248 - 16.05.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
 • Priamy export do PDF