Uskutočnilo sa ročné školenie 2022

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2021
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS FENIX/COMPEKO

Tento rok sa školenie realizovalo ako webinár.

Dátum konania: 26. - 27. január 2022Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť niektoré materiály z uvedených školení.

Prezentácia: Spoločné zmeny v systéme Fenix
Prezentácia: Technologické poznámky pre systém Fenix

Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT
Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT stručne - vybrané časti
Prezentácia: UCT - Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO v UCT
Prezentácia: UCT - Zostavenie poznámok / prílohy k závierke pre Mikro / Malé / Veľké ÚJ
Prezentácia: UCT - Novinky v PS UCT
Prezentácia: DPH v roku 2021 a pre rok 2022
Prezentácia: DPH - ťaháky
Prezentácia: DPH - ťaháky - vhodné pre tlač
Prezentácia: FIN - Novinky v PS FIN
Prezentácia: MAJ - Novinky v PS MAJ
Prezentácia: POK - Novinky v PS POK
Prezentácia: ODB - Novinky v PS ODB

Prezentácia: MZDY - Zmeny v legislatíve
Prezentácia: MZDY - Uzatvorenie roka
Prezentácia: MZDY - Ročné zúčtovanie dane
Prezentácia: MZDY - Novinky v PS MZD
Prezentácia: MZDY - Stravovanie zamestnancov
Prezentácia: MZDY v SQL - krátka ukážka miezd v SQL


niektoré prezentácie z minulých rokov:
Prezentácia: e-fakturácia: úvod do problematiky
Prezentácia: MZDY - Plánovanie dovoleniek
Prezentácia: MZDY eELDP
Prezentácia: MZDY Exekučné zrážky

Publikácia: Brožúra vydaná k 1.dňu (okrem MZD)
Publikácia: Brožúra vydaná k 2.dňu (iba MZD)

Videá z webinárov sú k dispozícii, avšak nie sú prístupné voľne. Účastníkom webinárov ako aj tým, ktorí si video zakúpili samostatne, bol odoslaný mail s inštrukciami na prístup k videám. Ak máte oprávnený prístup k videu, ale mail ste nedostali, prosíme ozvite sa na kontakt@compeko.sk a problém vyriešime.
Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa webinára ani ste si doteraz video neobjednali, môžte si video objednat mailom na adrese kontakt@compeko.sk . Video je možné objednať za každý deň samostatne v cene 30,00 Eur. Pri objednaní videí za oba dni je spoločná cena 50,00 Eur.


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených školeniach. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov. Ďakujeme, že konáte čestne.

*** Aktualizované 30.01.2022 23:57:14 ***